Kolmkümmend aastat kogemust nii pillimeistri kui -õpetajana

Minu nimi on Raivo Sildoja. Olen sündinud Pärnus, õppinud nii Pärnus kui Viljandis.

1995ndast aastast olen põhjalikult tegelenud rahvapillide ehitusega. Olen valmistanud hulgaliselt väikekandleid, hiiu kandleid, hooldanud ning parandanud keelpille, põhiliselt viiuleid.

Aastatel 1989 – 2004 olin seotud Viljandi Kultuuriakadeemia rahvamuusika osakonnaga. Esialgu õppisin seal rahvapärast viiuli- ja hiiu kandle mängu ning hiljem töötasin seal õppejõuna. Õppeaastatel 2004 ja 2005  töötasin pillimeistri põhitöö kõrvalt vabakutselise rahvamuusikaõpetajana ning tegelesin huvilistele rahvakultuuri-alaste tarkuste jagamisega. Töötasin G. Otsa nimelises Muusikakoolis rahvamuusika ja -pillide ajaloo õpetajana. Samal ajal andsin Eesti Pärimusmuusika Keskuse egiidi all üldhariduskoolides loeng-kontserte rahvamuusikast.

Alates 2005. aasta detsembrikuust asusime perega elama ja töötama Islandi saarele Lääne-Fjordidesse Thingeyri külla. Sealseks põhitööks oli lastele pillimängu õpetamine. Ka Islandil olles tegelesin pillide ehituse ja parandamisega jätkuvalt edasi. 2011. aasta suvel Eestisse tagasi kolides keskendusin jälle põhjalikumalt pillide ehitusele ja remondile.

Samal aastal kolisin oma töökoja Mooste Mõisa, kus töötasin Mooste Rahvamuusikakoolis erinevate pillide õpetajana.

Alates 2024. aasta veebruarist avasin oma töökoja Pringi külas Viimsi vallas. Siin on lisaks pillide remondile ja ostmisele võimalik täiskasvanutel õppida minu juures erinevaid (rahva)pille.

Pillimeister Raivo Sildoja. Foto: Krista Sildoja