Minust

Olen sündinud Pärnus, õppinud nii Pärnus kui Viljandis. Kodukohaks on mul Mooste vald Põlvamaal, kus asub ka minu pillitöökoda.

1995ndast aastast olen põhjalikult tegelenud rahvapillide ehitusega. Olen valmistanud hulgaliselt väikekandleid, hiiu kandleid, hooldanud ning parandanud keelpille, põhiliselt viiuleid.

Aastatel 1989-2004 olin seotud Viljandi Kultuuriakadeemia rahvamuusika osakonnaga. Esialgu õppisin seal rahvapärast viiuli- ja hiiu kandle mängu ning hiljem töötasin seal õppejõuna. Õppeaastatel 2004 ja 2005, olles lõpetanud õppejõu ameti Viljandis, töötasin pillimeistri põhitöö kõrvalt vabakutselise rahvamuusikaõpetajana ning tegelesin huvilistele rahvakultuuri-alaste tarkuste jagamisega. Töötasin G. Otsa nimelises Muusikakoolis rahvamuusika ja -pillide ajaloo õpetajana. Samal ajal andsin Eesti Pärimusmuusika Keskuse egiidi all üldhariduskoolides loeng-kontserte rahvamuusikast.

Alates 2005. aasta detsembrikuust elasin ja töötasin Islandi saarel Lääne-Fjördides Thingeyri külas. Sealseks põhitööks oli lastele pillimängu õpetamine. Kuid need, kel olnud tõsine huvi saada just minu valmistatud pilli omanikuks, on saanud selle endale ikka tellida.

2011. aasta suvest alates olen tagasi Eestis ja keskendun jälle põhjalikumalt pillide ehitusele ja remondile.

2012. aastast kolisin oma töökoja Mooste Mõisa, kus elan ja töötan Mooste Rahvamuusikakoolis õpetajana.